Zakoni na trgu se ves čas spreminjajo, zato je ključnega pomena, da podjetja ves čas spremljajo trende in prilagajajo svoje strategije.

Najboljši managerji si prednost pridobivajo s pomočjo mentorjev in coachev, ki razumejo psihologijo trga, se znajo vživeti v vrednote podjetja in obvladajo najsodobnejše načine komuniciranja s kupci.

Za korporacije, ki prepoznavajo priložnost vsebinskega marketinga in poznajo prednosti coachinga, pripravljam različne oblike sodelovanja:

Seminarji in delavnice za zaposlene

Za podjetja, ki želijo svojim zaposlenim predstaviti nova znanja in jih dodatno motivirati, pripravljam predavanja in delavnice z naslednjimi vsebinami:

  • kako s komunikacijo vplivati na višjo socialno klimo in visoke prodajne rezultate,
  • kako klasično prodajo spremeniti v sodelovanje iz katerega se razvije doživljenjska zvestoba kupcev,
  • kako podvojiti produktivnost sektorja,
  • kako iz klasičnega načina določanja ciljev preskočiti v visoko motivacijske letne načrte.

Določanje strategije vsebinskega marketinga

Tesno sodelovanje z marketinško ekipo za postavitev jasne strategije vsebinskega marketinga, s pomočjo katerega si podjetje izgradi dolgoročno zvestobo svojih kupcev. Strategije in izvedbo določamo tako za celotne blagovne znamke, kot tudi za posamezne linije izdelkov ali storitev. Pomagam vam tudi pri izdelavi spletnih strani, vzpostavitvi mailing baz, izdelavi glasil, POS materiala …

Individualni coaching za vodstveni kader

Srednji in višji managerji so pod velikim pritiskom, saj sprejemajo pomembne odločitve, ki nosijo veliko odgovornost. Za njihovo optimalno delovanje je ključno, da vzpostavijo dobro ravnovesje med delom in privatnim življenjem, pri tem pa se večina sooči s problemom določanja prioritet in z izzivom izboljšanja produktivnosti. Z metodologijo cochinga in spodbujanja intuicije takim posameznikom pomagam izbrati najboljšo rešitev, služim jim za brain-storm partnerja, s strokovnim znanjem pa jih tudi popeljem po bližnjici do uspeha. Take vrste boniteta posredno deluje tudi kot izjemen motivacijski faktor za najboljše delavce.

Predavanja, delavnice in mentorstvo vedno prilagajam vašim specifičnim potrebam in pričakovanjem. Pred samo izvedbo sta dve do tri uri tako vedno namenjeni spoznavanju in iskanju strategije, ki pripelje do najboljših rezultatov. Za več informacij pišite na spela.kaurin@superti.si ali
rezervirajte termin za brezplačni uvodni razgovor >>